NK SCHAKEL 2017


Hallo zeilers,

Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap Schakel zeilen, die gehouden wordt op het Sneekermeer op zaterdag 29 en zondag 30 Juli 2017.


De wedstrijden worden georganiseerd door de K.W.S. Aankondigen en wedstrijdbepalingen worden op aanvraag toegestuurd.

Graag even aandacht voor het volgende:

- Inschrijving dient te geschieden via aanmelding per mail bij secretariaat@schakelklasse.com en betaling á €50,- per boot dient te geschieden voor 24 juli (23.59 uur) a.s. via rek. nr. NL31INGB0001406835 t.n.v. Schakelklasse Organisatie Nederland, o.v.v. NK 2017 en zeilnummer. Bij aanmelding graag zeilnr., naam stuurman + bemanning en woonplaats vermelden, plus licentienrs. van beiden. LET OP: alleen bij tijdige betaling is je inschrijving geldig. 

Op zateragavond wordt er in 't Foarunder weer een barbecue georganiserd en natuurlijk wordt er weer een verloting van prachtige prijzen gehouden!

Wij rekenen op enorme deelname !!

Inschrijving is per direct mogelijk.

 

NK SCHAKEL 2017 DEELNEMERS:

Zeilnr.   Naam stuurman                Naam fokkenist

1573     Joost Wilke                       Klaas-Jan Rozema

2172     Wiebo de Visser               Christine de Vries

2188     Thijs Kort                          Willy Boomsma

2289     Gerrit Wissels                   Wim Foekema

2299      Laurens Hanselaar          Willem Terpstra

2354      Charlotte Eveleens          Femke Eveleens

2366      Jansje Hofstra                 Kyra de Vries

2370      Jort Koeze                       Melanie Meter

2374     Marcel vd Kooi                 Jorrit vd Kooi

2396      Michiel de Boer               Frank Wijkstra

2420      Angela Brandsma           Joost Hanselaar

2456      Sten Renema                  Sybrnt Koek

2468      Joppe van Breederoode  Annika van Breederoode

2484      Martijn de Zee                 Bart de Zee

2485      Lysbet Bonnema             Femke de Vries

2501      Jan-Pieter Silvius            Michel Gijselaers

2523      Robert Prak                     Liza Jansma

2527      Dennis Abma                  Gerrit Abma

2533     Timo Engelsma                Bente Wissels

2556     Ronald Damen                 Hendrik v.d. Pol

2558     Erwin de Vries                   Annemiek Abma

2565     Lenne Brugman                Emilie Pieters

2583     Jelle de Lange                   Wouter de Vries

2595      Roelie Kramer                  Willem Kramer

2611     Ysbrand de Lange            Stef Gijselaers

2613     Erwin Pol                           Leonie van der Zee

2623     IJsbrand Even                   Rixt Even

 Dit is Schakel zeilen!